محتوای ارسال شده به مناطق




احتراما در راستاي اجراي برنامه عملیاتی گروه هاي آموزشی استان با محوریت سنجش و ارزشیابی و با
توجه به تغییر رویکرد سوالات در نظام جدید آموزشی به پیوست یک حلقه لوح فشرده حاوي نمونه سوالات
نهایی به همراه سوالات طبقه بندي شده هر درس ارسال می گردد. لذا شایسته است جهت آشنایی هر چه
بهتر دانش آموزان پایه دوازدهم با نمونه سوالات نهایی این مجموعه در اختیار همکاران قرار گیرد تا در
کلاس هاي درس به دانش آموزان منتقل شود.

دانلود لوح فشرده نمونه سوالات نهایی و طبقه بندی شده ارسالی به نواحی و مناطق
بانک سوالات دروس نهایی خرداد 98

دانلود بانک سوالات دروس نهایی خرداد 98ویژه پایه دوازدهم (متوسط دوم) جهت استفاده دانش آموزان و دبیران

دانلود اصول طراحی سوالات امتحانی استاندارد

-دانلود بانک سوالات دروس نهایی استان خراسان رضوی خرداد 98ویژه پایه دوازدهم (متوسط دوم) 

-دانلود بارم بندي تفصيلي آزمون نيمسال اول و دوم زبان انگليسي پايه دوازدهم

-دانلود نمونه سوالات زیست شناسی 3 رشته علوم تجربی

-دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی3 رشته ادبیات و علوم انسانی

-دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی3 رشته ادبیات و علوم انسانی

-دانلود نمونه سوالات درس هویت اجتماعی

-دانلود نمونه سوالات درس هویت اجتماعی

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا