فیلم های اجرای آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم(1)

فصل اول: کلیات

ایمنی در آزمایشگاه

فصل دوم: آزمایش های مر بّی

آزمایش(1): جهت یابی با استفاده از ساعت عقربه دار

آزمایش(2): بخش قابل رؤیت ماه

آزمایش(3): هلال های متفاوت از ماه

آزمایش(4): فوران آب های زیرزمینی

آزمایش(5): رطوبت هوای بازدمی

آزمایش(6): کربن دی اکسید در هوای بازدمی

آزمایش(8): گویچه های انتقا ل دهندۀ گازهای تنفسی

آزمایش(9): تعیین گروه های خونی

آزمایش(10): جوشاندن آب، بدون گرما

آزمایش(11): حرکت آب با گرمای دست

آزمایش(12): بازی دما با انحلال پذیری

آزمایش(13): مسیرهای رنگی

آزمایش(14): محلول نمکی حساس

آزمایش(15): محلول های رنگی

آزمایش(16): رسوب شناور

آزمایش(17): زعفران اصل یا رنگ زرد تقلبی

آزمایش(18): مولکول ها، دست در دست هم

آزمایش(19): پرده ای از آب - کشش سطحی

آزمایش(20): اقیانوسی از هوا

آزمایش(21): نی غواص

آزمایش(22): شناوری

آزمایش(23): پرسرعت اما کم فشار

آزمایش(24): انرژی به انرژی

آزمایش(25): انتقال انرژی

آزمایش(26): جابه جایی گرما

آزمایش(27): از گرما تا حرکت- ماشین بخار

آزمایش(28): قایق بخار

فصل سوم: آزمایش های دستورالعملی

آزمایش(2): زیباسازی محیط زندگی با بلورهای دست ساز

آزمایش(4): چگونگی تشکیل چشمه آب

آزمایش(7): تشکیل چین خوردگی

آزمایش(8): یاخته های ماهیچه ای

آزمایش(9): نقاشی با بزاق دهان

آزمایش(10): نور و اثر آن بر تولید نشاسته در برگ

آزمایش(11): استخوان های محکم و انعطاف پذیر

آزمایش(12): روزنه های هوایی در برگ ها

آزمایش(13): تقسیم رشتمان (میتوز) در یاخته های ریشه پیاز

آزمایش(14): یاخته های مبارز بدن

آزمایش(15): تخمیر (تنفس بی هوازی)

آزمایش(16): نیروی بین ذرات

آزمایش(18): ویتامین C در میوه ها و سبزی ها

آزمایش(19): میزان گاز حل شده در یک نوشابه

آزمایش(20): کیفیت روغن

آزمایش(21): ساخت گوی برفی شیشه ای

آزمایش(22): حل شدن گازها در آب

آزمایش(23): خالص سازی نیترات ها

آزمایش(24): ابعاد مولکول

آزمایش(25): کلسیم کربنات در صدف

آزمایش(26): اندازه گیری ابعاد یک لوله

آزمایش(27): اندازه گیری هایی به ضخامت یک برگه کاغذ

آزمایش(28): چگالی

آزمایش(29): اصل ارشمیدس

آزمایش(30): اندازه گیری دما

آزمایش(31): ظرفیت گرمایی گرماسنج

آزمایش(32): گاز آرمانی (کامل) در دمای ثابت

آزمایش(33): انبساط طولی جامدها

آزمایش(34): گرمای ویژه

آزمایش(35): گرمای نهان ذوب یخ

آزمایش(36): گرمای نهان تبخیر آب

فصل چهارم: آزمایش های کاوشگری

آزمایش(3): کیفیت آب موجود در کدام زمین ها، برای آشامیدن مناسب تر است ؟

آزمایش(5): آیا کاتالیزگرهای زیستی می توانند نقش سم زدایی داشته باشند؟

آزمایش(7): چگونه آب سخت می شود؟

آزمایش(8): بین دما و حجم گاز در فشار ثابت چه رابطه ای وجود دارد ؟

آزمایش(9): آیا همۀ واکنش ها برگشت پذیرند؟

آزمایش(10): هنگام انجام واکنش های شیمیایی چه اتفاقی می افتد ؟

آزمایش(11): چگونه یون ها را در محلول شناسایی کنیم؟

آزمایش(12): چگونه می توان نمودار انحلال پذیری نمک را رسم کرد ؟

آزمایش(13): عملکرد کاتالیزگرها چیست؟

آزمایش(15): فشار در یک مایع به چه عاملی بستگی دارد؟

آزمایش(19): چگونه یک دماپای(ترموستات) ساده بسازیم؟

آزمایش(20): کدام یک گرمای بیشتری مبادله می کند؟
فیلم های اجرای آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم(2)

فصل اول: کلیات

کلیات

فصل دوم: آزمایش های مربی

آزمایش (1):  مقاومت الکتریکی سنگ ها و کانی های مختلف

آزمایش(2): استخراج آهن با کبریت

آزمایش(3): زورآزمایی با شیمی

آزمایش(4): شبیه و شبیه تر

آزمایش(5): رنگ آمیزی با عنصر

آزمایش(6): جنگل سیاه

آزمایش(7): واکنش زمان سنج

آزمایش(8): واکنش بطری آبی

آزمایش(9): برهم کنش بارهای الکتریکی

آزمایش(10): نمایش میدان الکتریکی

آزمایش(11): مداد نورافشان

آزمایش(12): آهن ربا و جریان الکتریکی

آزمایش(13): حلقه پَرّان

آزمایش(14): قطار مغناطیسی

آزمایش(15): مولد جریان برق

فصل سوم: آزمایش های دستورالعملی

آزمایش(1): تعیین درصد تخلخل آبخوان

آزمایش(2): رسم نیم رخ عارضه نگاری (توپوگرافی)

آزمایش(3): شناسایی کانی های مشابه و همرنگ

آزمایش(4):  مشاهده اثرات تغییر فشار اسمزی بر یاخته های گیاهی

آزمایش(5): بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان فعالیت آنزیم ها

آزمایش(6): مشاهده انواع پلاست در یاخته های گیاهی

آزمایش(7): آشنایی با کارکرد دستگاه عصبی

آزمایش(8): مراحل رشد مگس سرکه و بررسی صفات ظاهری آن

آزمایش(9): کرک های گیاهی

آزمایش(10): رویش دانه

آزمایش(11): کشت باکتری های دهان و سطح پوست

آزمایش(12): درصد خلوص کانسنگ مس

آزمایش(13): شیمی در پزشکی

آزمایش(14): انرژی در واکنش های شیمیایی

آزمایش(15): فعالیت آنزیم درpH های گوناگون

آزمایش(16): تهیه گاز جوشکاری

آزمایش(17): سردتر از یخ

آزمایش(18): چراغ افروز شیمیایی

آزمایش(19): لایه ای براق به رنگ طلا

آزمایش(20): پر و خالی شدن خازن ها

آزمایش(21): مدار و دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

آزمایش(22): مقاومت ویژه رساناهای فلزی

آزمایش(23): دیود نور گسیل و قانون اهم

فصل چهارم: آزمایش های کاوشگری

آزمایش(1): آب های آلوده را چگونه تصفیه کنیم ؟

آزمایش(2): اختلاف ساعت کشورهای مختلف را چگونه محاسبه می کنند؟

آزمایش(3): چگونه درجه سختی مجموعه کانی های خود را تعیین می کنید؟

آزمایش(4): چرا مساحت سرزمین های قطبی بر روی نقشه، بزرگ تر از اندازه واقعی است؟

آزمایش(5): تحمل گویچه های (گلبول های) قرمز چقدر است؟

آزمایش(7): ارزش غذایی کدام سبزیجات بیشتر است؟

آزمایش(8): چه رابطه ای بین شدت و رنگ نور و میزان فتوسنتز وجود دارد؟

آزمایش(9): چگونه در مقیاس کوچک فلز استخراج کنیم؟

آزمایش(10): انرژی موجود در مواد غذایی چگونه اندازه گیری می شود ؟

آزمایش(11): چگونه از مواد سازگار با محیط، پلاستیک تهیه کنیم؟

آزمایش(12): درصد جرمی اسید سرکه سنتی چقدر است ؟

آزمایش(13): عامل جابه جایی تعادل چیست؟

آزمایش(14): آیا هر عنصری از برقکافت محلول آن به دست می آید؟

آزمایش(15): چگونه یک برق نما (الکتروسکوپ) ساده و حساس بسازیم؟

آزمایش(16): بارهایی که به یک جسم رسانا داده می شود، کجا می روند؟

آزمایش(17): چگالی سطحی بار الکتریکی در کدام قسمت های رسانا بیشتر است؟

آزمایش(18): چگونه یک موتور الکتروستاتیک بسازیم؟

آزمایش(19): چگونه دمای تقریبی سیم درون لامپ روشن را به دست آوریم ؟

آزمایش(20): مقاومت های متغیر وابسته، چه نقشی در مدارها دارند؟

آزمایش(21): باتری های با نیروی محرکه یکسان، چه تفاوتی با هم دارند؟

آزمایش(22): چگونه آهنربا درست کنیم و خاصیت مغناطیسی آن را از بین ببریم؟

آزمایش(23): چگونه موتور الکتریکی ساده بسازیم؟

آزمایش(24): چگونه یک بلندگوی ساده بسازیم؟

آزمایش(25): مواد از نظر مغناطیسی چه ویژگی هایی دارند؟

آزمایش(26): سازوکار مبدل های الکتریکی چگونه است؟

آزمایش(27): چگونه انرژی الکتریکی را بدون سیم انتقال دهیم ؟

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا