اطلاعیه ها و شیوه نامه هجدهمين دوره مسابقات آزمايشگاهي

برای دریافت شیوه نامه مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان و دبیران در سال تحصیلی 99- 98 اینجا کلیک نمایید.

دانلود بخشنامه الحاقي به شيوه نامه از طرف اداره كل آموزش و پرورش استان 

قابل توجه همكاران محترم:
فیلم های مربوط به بخش غیر حضوری دانش آموزان و دبیران حداکثر تا تاریخ 98/12/22 بایستی به اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان ارسال گردد. به آثار دریافتی بعد از تاریخ مذکور رسیدگی نخواهد شد.

اطاعيه ها و بخشنامه هاي هفدهمين دوره مسابقات آزمايشگاهي

برای دریافت شیوه نامه مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان و دبیران در سال تحصیلی 98- 97 اینجا کلیک نمایید.

دانلود بخشنامه الحاقي به شيوه نامه از طرف اداره كل آموزش و پرورش استان 

قابل توجه همكاران محترم:
فیلم های مربوط به بخش غیر حضوری دانش آموزان و دبیران حداکثر تا تاریخ 98/1/25 بایستی به اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان ارسال گردد. به آثار دریافتی بعد از تاریخ مذکور رسیدگی نخواهد شد.

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا