فایل های تدریس کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

 

درس

مدرس

فایل های تدریس و فایل های ضمیمه

درس یازدهم

صدیقه فتحی


استان آذربایجان شرقی


فایل تصویری


PDFپاورپوینت تدریس

 

درس دوازدهم

صدیقه فتحی


استان آذربایجان شرقی

 


فایل تصویری

درس سیزدهم

صدیقه فتحی


 استان آذربایجان شرقی

 


فایل تصویری

فایل پاورپوینت تدریس Pdf

درس چهاردهم


 خانم پروانه حسنوند


استان خوزستان


فایل تصویری 1 

فایل تصویری 
2

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا