نفرات برتر آزمون آنلاین عملیات تغییر خواص متالورژیکی فلزات

رتبه اول:ابراهیم آقازاده (هنرستان شهید هاشمی مرند) - موسی بابازاده (هنرستان وحدت - ناحیه 2 )

رتبه دوم: نصرت امیرخان نژادی (هنرستان وحدت - ناحیه 2 )

رتبه سوم: محمد علی برزگر (هنرستان وحدت - ناحیه 2 )

عنوان

بسمه تعالی

لیست فراخوان های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش استان درسال تحصیلی 98-97

 
 


ردیف

عنوان فراخوان ها

زمان اجرا یا مهلت ارسال آثار

1

تهیه طرح درس سالانه وروزانه برای کتب جدیدالتالیف

دی ماه

2

تهیه نمونه محتوای آموزشی جهت تدریس درس دانش فنی تخصصی

اسفند ماه

3

تهیه نمونه محتوای آموزشی جهت تدریس درس عملیات تغییر خواص متالورژیکی فلزات

اسفند ماه

4

تهیه نمونه محتوای آموزشی جهت تدریس درس قالب گیری و آلیاژسازی

اسفند ماه

5

تهیه فیلم آموزشی جهت استفاده در تدریس درس عملیات تغییر خواص متالورژیکی فلزات

طول سال تحصیلی

6

تهیه فیلم آموزشی جهت استفاده در تدریس درس قالب گیری و آلیاژسازی

طول سال تحصیلی

7

تهیه نمونه سوالات استاندارد برای هر پودمان از کتاب دانش فنی تخصصی

طول سال تحصیلی

8

تهیه نمونه سوالات استاندارد از دروس شایستگی های فنی جهت آماده سازی هنرجویان برای مسابقات علمی و عملی

اسفند ماهتبریک سالتحصیلی 98- 97

دانلود کتاب های پایه دهم
دانلود کتاب های پایه یازدهم
دانلود کتاب های پایه دوازدهم
فرم طراحی سوالات امتحانی و نمونه سوالات مسابفات علمی و عملی

 طراحی سوال های امتحانی

 

 

نمونه سوال های مسابقات علمی و عملی

1

نهمین دوره استانی

نهمین دوره کشوری

2

دهمین دوره استانی

دهمین دوره کشوری

3

یازدهمین دوره استانی

یازدهمین دوره کشوری

4

دوازدهمین دوره استانی

دوازدهمین دوره کشوری

5

سیزدهمین دوره استانی

سیزدهمین دوره کشوری

6

چهاردهمین دوره استانی

چهاردهمین دوره کشوری

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا